Videoreportáž z uvedenia vedeckej knihy našich pedagógov Európa v ohrození