Prednáška predsedu Najvyššieho súdu JUDr. Š. Harabina 25.4.2013

Prednáška predsedu Najvyššieho súdu JUDr. Š. Harabina 25.4.2013
Prednáška Š. Harabina na aktuálne témy justícia, vymožiteľnosť práva, rýchlosť súdneho konania a disciplína v sudcovskom zbore
Prednáška predsedu Najvyššieho súdu JUDr. Š. Harabina 25.4.2013
Prednáška Š. Harabina, privítanie na akademickej pôde SEVS
Prednáška predsedu Najvyššieho súdu JUDr. Š. Harabina 25.4.2013
Študenti sa nebáli pýtať ani otázky o Klasovej amnestii, porovnaní dĺžky trestov alebo si pýtali názor na rôzne kauzy
Prednáška predsedu Najvyššieho súdu JUDr. Š. Harabina 25.4.2013
Ďakujeme za návštevu!
Prednáška Š. Harabina na aktuálne témy justícia, vymožiteľnosť práva, rýchlosť súdneho konania a disciplína v sudcovskom zbore
Prednáška Š. Harabina, privítanie na akademickej pôde SEVS
Študenti sa nebáli pýtať ani otázky o Klasovej amnestii, porovnaní dĺžky trestov alebo si pýtali názor na rôzne kauzy
Ďakujeme za návštevu!