História

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS) bola založená 16. novembra 2005. Jej ambíciou bolo a stále je rozvíjať hodnoty vzdelania a kultúry, ktoré do Skalice priniesli už františkáni v 15. storočí. Škola sa rozhodla zamerať sa na rozvoj poznania a vzdelanosti v dvoch oblastiach: medzinárodné vzťahy a environmentálny manažment/životné prostredie. 

Na základe priznaných práv je SEVS oprávnená uskutočňovať vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch: medzinárodné vzťahy, životné prostredie a environmentálne manažérstvo.

V roku 2012 bolo založené konzultačné pracovisko v Košiciach, ktoré prináša akademickú expertízu aj na východné Slovensko.