Riadenie kvality

Systém manažérstva kvality v oblasti zabezpečovania procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni SEVS je uplatňovaný podľa kritérií medzinárodnej normy EN ISO 9001:2008. Získaný certifikát kvality predstavuje zvýšenie kvality vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti. Napomáha tiež racionalizáciu riadiacich a informačných procesov a optimalizáciu profesijného uplatňovania absolventov Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici.