SEVS, n.o.

SEVS pri fungovaní a poskytovaní vysokoškolského vzdelania zastrešuje nezisková organizácia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, n. o., ktorá dostala štátny súhlas pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb. Orgánmi neziskovej organizácie sú správna rada, riaditeľ a dozorná rada.