Detská univerzita

Detská univerzita

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ponúka verejnosti vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Detská univerzita, ktorý je realizovaný v počas letných prázdninových mesiacov. Cieľom realizácie tohto vzdelávacieho programu je zoznámiť najmladších študentov s prostredím vysokej školy, s realizáciou vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti vysokej školy a tak v nich podporovať dôležitú spoločenskú hodnotu vysokoškolského vzdelávania.

Cieľová skupina: deti vo veku 6 – 12 rokov

Profil absolventa: Absolventi budú poznať základné princípy a pravidlá organizácie vysokoškolského štúdia. Nadobudnú vybrané poznatky z odborového zamerania vysokoškolských študijných programov, ktoré SEVŠ realizuje. Zvýšia sa ich schopnosti základnej komunikácie v cudzom jazyku a tiež v základnom ovládaní programov MS Office a internetu. Deti si uvedomia dôležitosť rozvoja vedeckej činnosti na vysokých školách a význam akademických slávností, ktoré sú súčasťou vysokoškolského štúdia.

Rozsah vzdelávania: denný rozvrh hodín /1 vyučovacia hodina cudzieho jazyka, 1 vyučovacia hodina VZDELÁVANIE, 1 vyučovacia hodina VEDA a VÝSKUM, 1 vyučovacia hodina informatiky/

Učebný plán (osnova): 5 vzdelávacích prednášok, 5 vedeckovýskumných aktivít, 5 hodín cudzieho jazyka pre začiatočníkov, 5 hodín informatiky /programy MS Office, internet/

Materiálne a technické zabezpečenie: deti dostanú tričká Detskej univerzity SEVS v Skalici, s logom SEVS, obedy v miestnej reštaurácii s ponukou menu, záverečné osvedčenia o absolvovaní Detskej univerzity, pitný režim pre účastníkov

Cena: 50 EUR/účastník

Prihláška: termín konania 18. - 22. 7. 2016. Prihlášku na detskú univerzitu si môťte stiahnuť TU.

Iné: Vzdelávací program sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov, maximálny počet účastníkov je 30.

Poplatok je možné zaplatiť na ekonomickom oddelení SEVS osobne alebo prevodom na účet: ČSOB, a. s.: 4008981104/7500, IBAN: SK02 7500 0000 0040 0898 1104, BIC: CEKOSKBX

Do poznámky uveďte meno študentíka a názov Detská univerzita.

Prihlášku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na: Stredoeurópska vysoká škola, Kráľovská 356/11, 909 01 Skalica do 3.6.2016

V prípade otázok sa kontaktujte telefonicky na 034 696 52 55 alebo mailom: d.kosova@sevs.sk

 

1. ROČNÍK DETSKEJ UNIVERZITY

1. ročník Detskej univerzity SEVS v Skalici:  04.08.2014 – 08.08.2014

Rozvrh DU SEVS v Skalici 4.8.2014 - 8.8.2014

Diplomové prácičky 4.8.2014 - 8.8.2014

 2. ROČNÍK DETSKEJ UNIVERZITY 

 

3. ROČNÍK DETSKEJ UNIVERZITY

Rozvrh DU SEVS v Skalici 18.7.2016 - 22.7.2016 

Diplomové prácičky 18.7.2016 - 22.7.2016

 

Fotogaléria:


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Dominika Kosová
Asistentka rektora
tel.: +421 034 696 52 55
email: d.kosova@sevs.sk