Jazykové kurzy

 OxTEL – Oxford Training in English Language

SEVS v Skalici umožňuje študentom bakalárskeho štúdia možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát o úrovni anglického jazyka.


OxPEP – Oxford Preparatory Programme for English Proficiency

SEVS v Skalici umožňuje študentom magisterského štúdia možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát o úrovni anglického jazyka.

Certifikáty sú akreditované Oxfordskou akadémiou pre vzdelávanie a rozvoj. Cieľom je uplatniť praktické využitie vedomostí z angličtiny či už na Slovensku, alebo v zahraničí. OxTEL aj OxPEPsú zamerané na to aby vám umožnili žiť, študovať a pracovať v zahraničí. Certifikáty testujú jazykové vedomosti a zručnosti v kategóriách: počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie a použitie angličtiny. Testy prebiehajú interaktívnou formou a kladú dôraz na každodenné životné situácie.


Blended Learning

Čo je Blended Learning?

Spojenie moderného výučbového on-line systému so živým lektorom. On-line systém obsahuje interaktívne vzdelávanie sa a zároveň spojenie sa s lektorom na on-line hodinu v predurčenom čase. Úlohou lektora je motivácia, vysvetľovanie, hodnotenie, spätná väzba študentom, ale zároveň aj poskytovanie technickej pomoci, reportingu a doplnkových cvičení. Systém je kompatibilný aj s mobilmi a tabletmi (Apple, Android).

Prečo Blendedlearning?

  • Využitie systému cez počítač, mobily, tablety, naživo, cez emaily
  • Vysokokvalitný obsah študijných materiálov (vyše 1200 hodín výučby na písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie, slovná zásoba, gramatika)
  • Vytvorené spoločnosťou ETS Global, ktorá je najväčšia na svete v oblasti jazykových testov
  • Podpora a výučba s lektorom
  • Umožnenie personalizácie študijného programu
  • Ďalšie možnosti využitia ako fóra, chaty, hry, články, videá, slovníky, atď.
  • Lákavá cena

Viac info nájdete: TU

Kurz Jazyková príprava

Počas každého semestra bude na SEVS prebiehať doučovanie z anglického jazyka. Tento kurz je zameraný na zlepšenie jazykových schopností a je odporúčaný hlavne pre začiatočníkov na úspešné splnenie požiadaviek na skúšku OxTEL a OxPEP.

Viac info nájdete: TU

 Summer in Oxford

SEVS Vám ponúka možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku priamo v Oxforde. Budete sa vzdelávať na jednej z najznámejších univerzít sveta. Budú vás učiť kvalifikovaný lektori s dlhoročnou praxou. Užijete si zábavu a spoznáte nové miesta a kultúru. Kurzy sú vhodné pre každého (nie len študentov) v každom veku, stačí len vyplniť prihlášku. 

Viac info nájdete: TU

*tohtoročnú ponuku Vám prinesieme pred letom


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Abdul Mkades, M.A.
International Office
Koordinátor jazykového oddelenia
tel.: +421 34 696 52 27
email: a.mkades@sevs.sk