Interaktívne učebne

  • učebne vybavené najmodernejšou videokonferenčnou, interaktívnou a výpočtovou technikou
  • výuka prebieha pomocou videokonferenčnej technológie medzi jednotlivými pracoviskami školy
  • v HD kvalite, bez potreby študentov vycestovať, bez obmedzenia vzdialenosti pracovísk
  • zdieľanie akéhokoľvek elektronického dokumentu počas online prenosu prednášok
  • vzdelávanie dvojnásobného počtu študentov v reálnom čase
  • vzdelávanie pomocou interaktívnych tabúľ s intuitívnym ovládaním dotykom
  • práca študentov na hodine s najinovatívnejšou výpočtovou technikou
  • možnosť nahrávať prednášky
  • možnosť vytvárať multikonferenčné spojenia
  • možnosť organizovať medzinárodné prednášky, školenia, certifikáty a pod.Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Marcel Laurenčík
Administrátor AIS, správca hardvérového vybavenia
tel.: +421 55 321 06 19 
email: m.laurencik@sevs.sk
 
Patrik Ščerbák
IT Administrator
tel.: +421 34 696 52 16
email: p.scerbak@sevs.sk