Spoločný študijný program Moskva - Skalica/ Košice - Turín

Joint-degree programme MGIMO + SEVS + St. John International University

Spoločný študijný program Environmentálny marketing v spolupráci s moskovskou univerzitou MGIMO a St. John International University v Turíne (Taliansko). Celý prvý rok bude štúdium prebiehať na univerzite MGIMO v Rusku. V prvom semestri druhého roku sa študenti presunú na SEVS do Skalice alebo do Košíc, v druhom semestri absolvujú praktickú stáž na St. John International University v Turíne a na štátnu záverečnú skúšku sa opäť presunú na MGIMO do Ruska. Štúdium bude prebiehať v anglickom jazyku.                                                                                              
                                     

  MGIMO UCEU 
ST. JOHN

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Abdallah Mkades, M.A.
International Office
Asistent pre medzinárodnú spoluprácu pre anglicky hovoriace krajiny
tel.: +421 34 696 52 25
email: a.mkades@sevs