Skalica

Mesto Skalica

Výber zázemia Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ako vzdelávacej inštitúcie, ovplyvnili viaceré historické fakty týkajúce sa mesta Skalica. Školstvo má v Skalici tradíciu od roku 1372, kedy bola Skalica povýšená na slobodné kráľovské mesto a získala aj patronátne právo starostlivosti o školu, z roku 1542 pochádza prvá písomná zmienka o strednej škole v tomto meste a v 16. storočí tu bola založená vysoká škola so zameraním na teológiu a filozofiu. Po roku 1777 sa niesol rozvoj školstva v Skalici v zmysle reforiem Márie Terézie a Jozefa II., bolo tu zriadené gymnázium (1857), ktoré malo ako prvé vyučovací jazyk slovenčinu a jeho absolventi mohli študovať na vysokých školách. V roku 2006 sa začala písať opätovne história Skalice ako univerzitného mesta práve vďaka vzniku Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici.

História mesta Skalica sa datuje od roku 1217, je dlhá a bohatá. Striedali sa v nej obdobia rozvoja s obdobiami sprevádzanými vojnami, povstaniami, epidémiami či živelnými pohromami. Výsady slobodného kráľovského mesta jej udelil kráľ Ľudovít I v roku 1372. V Skalici sa zachovalo a bolo zrekonštruovaných mnoho historických pamiatok, ktoré dodnes vytvárajú bohatý kultúrny k historický kolorit tohto mesta.

Počas roka sa v Skalici konajú tradičné aj nové kultúrne podujatia a festivaly.

Ubytovanie v Skalici ponúka viacero hotelov, penziónov, súkromných objektov, stredoškolských internátov (stredoškolský internát  na Strednej zdravotníckej škole, stredoškolský internát na SSOŠ Via Humana) na a jeden vysokoškolský internát.

Reštaurácie, kaviarne, bistrá a zariadenia rýchleho občerstvenia ponúkajú dostatok možností pre stravovanie počas celého dňa.

Voľný čas môžu návštevníci mesta a študenti tráviť formou turistiky, športu, účasti na kultúrnych podujatiach, v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina alebo napríklad plavbou po Baťovom kanáli. Skalica má vytvorenú bohatú sieť maloobchodných predajní, na okraji mesta je zábavno-obchodné centrum MAX. Svojim občanom, študentom aj turistom tak Skalica ponúka plnú infraštruktúrnu vybavenosť.

  

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk