Elektronická prihláška

Na SEVS sa môžete prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky.

Výhodou oproti papierovej prihláške je nižší poplatok za prijímacie konanie. Taktiež ju nemusíte vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači

Termín podania prihlášky: do 30. 9. 2019

Poplatok za prijímacie konanie pri e-prihláške: 30 Eur

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typu U alebo vkladom či prevodom na účet:

Banka:                           Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:          SK02 7500 0000 0040 0898 1104
BIC:                               CEKOSKBX
Variabilný symbol:        rodné číslo uchádzača/študenta
Konštantný symbol:      0558

Upozorňujeme, že elektronickú prihlášku treba vytlačiť, podpísať a poslať na adresu SEVS v Skalici:
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica

Pred tým, než elektronickú prihlášku začnete vypĺňať, prečítajte si ďalšie pokyny, ako na to:

Pokyny pre vyplnenie e-prihlášky na bakalársky stupeň štúdia

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Tajomník ústavu politických vied a ústavu ekológie a environmentálnych vied
tel.: +421 34 69 652 27
email: j.vlcej@sevs.sk