ČERPANIE DOVOLENKY ZAMESTNANCOV

Riaditeľ Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici n.o. - doc. RNDr. Ing. Jozef MInďaš, PhD. nariaďuje všetkým zamestnancom čerpanie dovolenky počas vianočných a to v termíne:

od 22.12.2017 t. j. piatku do 02.01.2018 t. j. útorok. Nástup do práce bude 03.01.2018 t. j. útorok.

príloha: image2017-11-14-125714.pdf