Akreditovaný seminár

AKREDITOVANÝ SEMINÁR

Akreditovaný seminár: Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Akreditované štúdium trvá 8 dní. Počas kurzu Vás pripravíme na témy a prípady, ktoré budete riešiť vo Vašej každodennej praxi. Obsahom 8 dňového kurzu sú témy ako majetok a zásoby, zúčtovacie vzťahy, problematika zostavenia účtovného rozvrhu, analytická evidencia, podsúvahová evidencia. Budete mať ucelený pohľad na vedenie účtovníctva , daňové posúdenie transakcií k zostaveniu účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Úspešný absolvent akreditovaného programu Senior účtovník bude schopný samostatne zostaviť daňové priznanie právnických osôb.

Akreditovaný vzdelávací program Senior účtovník je ukončené záverečnou skúškou. Skúška bude obsahovať teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť bude pozostávať z 20-tich testových otázok. Praktická časť bude rozdelená do 2 samostatných súčastí: zaúčtovanie vybraných účtovných prípadov a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov z predloženého praktického príkladu.

Účastník získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.           

Štúdium je určené účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách.  Predpokladá sa znalosť problematiky.

Kurzy budú prebiehať v malých skupinách – maximálne 10 účastníkov, čím Vám zaručujeme individuálny prístup lektora.

Termín:

Pre viac informácií nás kontaktujte:

Mgr.Dominika Kosová
Sekretariát
tel.: +421 34 696 52 55
email: d.kosova@sevs.sk