OXONIA INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORK

OXONIA INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORK

Dňa 20.-26. 5. 2013 sa pani riaditeľka a poverená rektorka Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD. a poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy pre Európu Abdallah Mkades M.A. zúčastnili semináru „Leadership in Higher Education 2013“ na Oxford Academy for Education & Development. Toto stretnutie umožnilo výmenu vedomostí a skúseností globálnych lídrov v oblasti vyššieho vzdelávania.Na základe tohto semináru a príbuzných rokovaní vznikla dňa 12. 12. 2013 nová medzinárodná univerzitná sieť OXONIA INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORK, ktorej zakladajúcim členom bola Stredoeurópska vysoká škola v Skalici.

V tento deň sa konal slávnostný ceremoniál, na ktorom sa zišlo mnoho významných hostí, delegátov, podpredsedov kancelárií, dekanov, rektorov z vysokých škôl z viac ako 10 krajín z celého sveta. Pozrite si video zo slávnostného ceremoniálu tu: TU. Slávnostný príhovor predniesol aj náš poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy pre Európu Abdallah Mkades, video nájdete: TU

Stredoeurópska vysoká škola si členstvom v sieti OXONIA INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORK zvýšila uplatnenie v medzinárodnom meradle. SEVS v spolupráci s Oxford Academy for Education & Development sa zapája tiež do diskusií vyššieho vzdelávania. Vďaka tomuto členstvu je medzinárodná spolupráca a komunikácia s tak prestížnou univerzitou akou je Oxford oveľa jednoduchšia a flexibilnejšia. Naši študenti tak majú možnosť zapojiť sa do Oxford vzdelávania prostredníctvom jazykových kurzov, vďaka ktorým môžu získať medzinárodné certifikáty ako TOEIC, OXTEL, OXPEP, TOEEFL a do pripravujúcich sa kvalifikačných kurzov v rôznych oblastiach akými sú napríklad financie a manažment. Prepojenie našej školy s Oxfordom a zúčastňovanie sa na prednáškach z Oxforudu, je zabezpečené vďaka špičkovej video-konferenčnej technológii (telemostu). Vďaka sieti OXONIA INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORK, môžeme našim študentom ponúknuť tiež vycestovanie priamo do Oxfordu.

Pozrite si dokument zakladajúcich členov: TU

Pozrite si viac informácií na web stránke OXONIA INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORK: http://www.itspl.co.uk/webtest/oxonia/index.php

Zaujíma vás možnosť jazykových kurzov, alebo návštevy Oxfordu? Napíšte nám na otazky@sevs.sk