2. kolo výberového konania – Erasmus

Informácia pre študentov o konaní 2. kola výberového konania – Erasmus
KDE? na Kráľovskej 386/11, miestnosť 24
KEDY? utorok 12.3.2013 o 9.00

Erasmus program umožňuje stráviť časť štúdia v zahraničí a tým dáva šancu naučiť sa cudzí jazyk, nadviazať nové kontakty a v neposlednom rade nabrať nové skúsenosti.