Asia-Europe Meeting

Pozývame Vás k modelovému zasadnutiu ASEM (Asia-Europe Meeting), ktoré je určené študentom z jednotlivých partnerských krajín ASEM (ktorých členom je aj SR), ktoré sa uskutoční v Miláne v dňoch 8. – 11. 10. 2014.

Modelový summit je organizovaný Nadáciou ASEF a Školou manažmentu Politecnico di Milano. Cieľom vzdelávacej simulácie, ktorej sa zúčastní 150 študentov z krajín ASEM, je posilniť poznatky a povedomie mladej generácie o ASEM. Náklady na modelové zasadnutie sú z veľkej časti hradené zo strany ASEF (ubytovanie, strava, časť letenky).

Prihlášky je možné zaslať do 31. júla 2014.

Bližšie informácie k zasadnutiu ASEM sú k dispozícii TU