Deň otvorených dverí SEVS v Skalici

Deň otvorených dverí je na SEVS každý deň. V sobotu 18. mája 2013 však bude o niečo špeciálnejší. Určite ho nepremeškajte. Navyše, okrem návštevy SEVS sa zabavíte aj na festivale Trdlofest a môžete byť svedkom rekordu pečenia najväčšieho trdelníka na svete. Tešíme sa na vás!

Filmy, výstavy, diskusie, old-fashion limonáda, stretnutie so zástupcami školy.
To všetko pre vás pripravila SEVS už v sobotu 18. mája 2013 na Deň otvorených dverí v Skalici:

10:00 – 18:00 Deň otvorených dverí
11:00 a 14:00 Návšteva novej budovy školy

FILMY (11:00 - 17:00)

11:00 – 15:00 Krátke filmy s európskou, medzinárodnou a enviro tematikou
premietanie sa uskutoční v záhrade SEVS

Blok krátkych filmov z produkcie Europarlament TV
•    Čo vlastne robí predseda Európskeho parlamentu? Aké sú jeho právomoci? (4:42 min. )
•    Slobodný pohyb v Schengenskom priestore. Majú niektorí Európania viac práv ako ostatní?
     (4:46 min.)
•    Odovzdanie Scaharovej ceny za r. 2005 ženám v bielom (2:15 min.)
•    Správa o pokroku Turecka za r. 2012 – môže sa stať členským štátom EÚ (1:42 min.)
•    Znečistenie ovzdušia v Paríži, skracuje priemernú dĺžku života o 6 mesiacov (4:38 min.)
•    Nezníženie skleníkových plynov bude pre svet znamenať stúpnutie teplôt o 6 stupňov (4:38 min.)
•    Hrozba priemyselných katastrof (4:46 min.)
•    Prečo by ste nemali vyhadzovať elektronický odpad (4:01 min.)

Blok krátkych filmov z produkcie Greenpeace  (15 min.)

15:00 Videokracia (85 min.)
premietanie filmu v záhrade SEVS a následná diskusia

Videokracia  je vláda obrazu a absolútna moc človeka či úzkej skupiny ľudí ovplyvňovať široké masy prostredníctvom obrazu a najmä televízie. Televízia je stále hlavným zdrojom informácií pre väčšinu z nás. Hviezdou mediálneho neba v Taliansku je politik a expremiér Silvio Berlusconi, ktorý je zároveň aj vlastníkom mediálneho koncernu Mediaset.
Film je nevhodný pre maloletých do  12 rokov.

VÝSTAVY (10:00 - 18:00)

Mozaika Východu

Výstava cestovateľských fotografií Michala Knitla v miestnostiach č. 022, 021 a 006. Výstava je prierez jeho cestovateľského denníka po krajinách India, Irán, Bangladéš, Tadžikistan a Nepál. Na výstave môžete nahliadnuť aj do knihy Na juhoamerickej vlne, ktorá opisuje Michalove dobrodružstvá v Južnej Amerike.

Energetické úspory

Návody a tipy ako šetriť energiou. Udržateľnosť životného prostredia totiž závisí aj na malých každodenných krokoch v našej domácnosti. Pripravené v spolupráci s Greenpeace.

SÚŤAŽ

Zlosovanie o cestopis M. Knitla Na Juhoamerickej vlne a ďalšie zaujímavé eko ceny. Výhercov budeme žrebovať po skončení premietania filmu Videokracia.

SEVS sa postará o váš pitný režim výbornou chladenou old fashion limonádou