Exkurzia vo Vepos

V rámci týždňa vedy a techniky na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici sa dňa 13. 11. 2014 uskutočnila exkurzia študentov 1. ročníka bakalárskeho študijného programu Životné prostredie a 1. ročníka magisterského študijného programu Environmentálne manažérstvo. Exkurzia prebiehala v podniku Vepos s.r.o. Skalica. Zúčastnilo sa jej 10 študentov pod vedením pána RNDr. Pavla Hadaša, PhD. a Mgr. Petra Brunovského.

Študenti sa najskôr presunuli do prednáškovej siene, kde im bol predstavený podnik, jeho poslanie, vízie do budúcnosti a taktiež sa boli prejsť po zbernom dvore. V areáli podniku si pozreli triediacu linku zamestnancov a tiež novú technológiu na spracovanie polystyrénu. Podnik sa zaoberá vývozom a likvidáciou odpadov v Skalici a Gbeloch.

Viac fotografií si pozrite v našej fotogalérii TU