Harmonogram promócií

Milí absolventi,

pozrite si tohtoročný časový harmonogram promócií, ktoré sa uskutočnia dňa 22.6.2015 v Jezuitskom kostole sv. Františka Xaverského v Skalici: TU