Informačný deň

Pozývame Vás na informačný deň, na ktorom bude predstavené Tematické centrum mládeže pre Trnavský kraj a jeho aktivity, ktoré tesne súvisia s aktivitami organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Informačný deň sa uskutoční dňa 20.3.2014 vo veľkej zasadačke na MsÚ v Skalici, Námestie Slobody 10, v čase od 10.00 do 12.00.

Viac informácií nájdete v pozvánte: TU