Konferencia v Moskve

Vážení študenti,
dovoľujeme si Vás informovať, že Academy of Labour and Social Relations (Moskva), s ktorou má Stredoeurópska vysoká škola v Skalici podpísanú zmluvu o spolupráci organizuje Medzinárodnú študentskú konferenciu s názvom „Labor and Social Sphere – 2014: Youth Perspective“, a v rámci vzájomnej spolupráce ponúkajú aj študentom našej školy (max. trom) aktívne sa tejto konferencie zúčastniť.

Konferencia sa bude konať v dňoch 19. – 23. marca 2014 v Moskve. Academy of Labour and Social Relations zabezpečuje pre zúčastnených študentov ubytovanie, stravu, exkurzia po Moskve a transfer z letiska. Ostatné náklady si hradia študenti individuálne. Konferencia bude prebehať v nasledovných jazykoch: angličtina, nemčina a ruština.

Vzhľadom na vyššie uvedené dávame možnosť všetkým študentom Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici prihlásiť sa ako záujemca o účasť na predmetnej konferencii. Komisiou budú vybraní budú 2 – 3 študenti.

Program konferencie sa zameriava na nasledujúce témy:

  • youth policy in respective countries;
  • legal protection of youth rights;
  • youth on labor markets, youth unemployment, its origin and implications;
  • spiritual and moral shaping of young people;
  • youth values;
  • youth and healthcare and education systems;
  • social partnership as an instrument for regulating social and labor relations;
  • youth and the trade union.

Študent, ktorí sa chce zúčastniť konferencie zašle prihlášku na adresu j.gondekova@sevs.sk najneskôr do 26.01.2014. Vybraní študenti sa zúčastnia konferencie, na ktorej vystúpia so svojim príspevkom korešpondujúcim s jednou z tém programu konferencie.

Oznam konferencie