Medzinárodná konferencia v Brne

Pozývame Vás na 6. ročník medzinárodnej konferencie "Region v rozvoji spoločnosti", ktorá sa uskutoční dňa 23.10.2014 na pôde Fakulty regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej univerzity v Brne. Konferencia je zameraná na predávanie poznatkov z ekonomickej, sociálnej, demografickej, geografickej a environmentálnej dimenzie regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií.

Podrobnejšie informácie k stiahnutiu nájdete na: is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=35794;download=117638 alebo na webovej stránke konferencie.

Registrácia a odoslanie príspevkov tu: http://www.respo.frrms.mendelu.cz/cz