Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Medzinárodná vedecká konferencia


Stredoeurópska vysoká škola v Skalici pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku organizuje Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod gesciou ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu, PhD. - Politické, socioekonomické a environmentálne aspekty udržateľného rozvoja spoločnosti - výzvy pre 21. storočie.

Cieľom konferencie je prezentovať široké spektrum najnovších poznatkov z oblasti politiky, socioekonomických, právnych a environmentálnych vied v kontexte udržateľného rozvoja spoločnosti na všetkých jej úrovniach a načrtnúť vízie jej ďalšieho udržateľného rozvoja.

Termín konania konferencie: 9. - 10. november 2015 v Skalici

Viac informácií:

Konferencia oznámenie

Konferencia prihláška