Medzinárodný klub SR

Vystúpenie nášho pedagóga profesora Tótha na pôde Medzinárodného klubu SR  na tému Európska únia: Hľadanie štátnosti, suverenity a príťažlivosti a zároveň bol nás pedagóg PhDr. Jozef Vlčej, PhD. vymenovaný za člena užšieho vedenia rady Medzinárodného klubu SR