Pracovné stretnutie

Pozývame Vás na pracovné stretnutie s názvom „Vzdelávanie projektových manažérov na stredných a vysokých školách“, ktoré organizuje združenie profesionálov BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 20. marca 2014 v zasadačke č. 14 (4. poschodie) Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava).

Pozvánka

Program pracovné stretnutie