Prednáška

Prednáška Moniky Flašíkovej Beňovej na tému ľudské práva


Pozývame Vás na prednášku poslankyne Európskeho parlamentu – MONIKY FLAŠÍKOVEJ BEŇOVEJ, ktorú privítame na akademickej pôde SEVS v Skalici dňa 17.04.2015 v čase 10:30 hod. v miestnosti P1 – Skalica, U3 - Košice.

Prednáška bude na tému Ľudské práva. V rámci prednášky bude prebiehať voľná diskusia na ľubovoľnú tému.

Pozvánka

Tešíme sa na Vás :)