Prednáška cyperského veľvyslanca

Dňa 27.02.2014 privítame na SEVŠ v Skalici cyperského veľvyslanca J. E. Mariosa Kountouridesu, ktorý bude mať prednášku o 10:00 hod v miestnosti P1 – Skalica, AULA – Košice pre študentov SEVŠ s názvom ,,Cyperská otázka v medzinárodnom kontexte “ (,,The Cyprus issue in the inernational context “).Prednášku ponúkneme i študentom z Užhorodu.

Pre viac info si pozrite oznam