SEVS prednáška JUDr. Štefana Harabina

SEVS Vás pozýva na prednášku!

O 10:00 sa v miestnosti P1 SEVS na ulici Vally v Skalici
bude konať prednáška JUDr. Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu SR,
na témy: justícia, vymožiteľnosť práva, rýchlosť súdneho konania, disciplína v sudcovskom zbore.

Tešíme sa na vás :)