ŠVOUČ v Nitre

Pozývame Vás na Celoslovenskú prehliadku súťažných prác Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej činnosti, ktorá sa bude konať 29. apríla 2014 v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Súťažné práce budú zaradené do sekcií: Cestovný ruch, Kultúra, Ekonomika a manažment a Cudzie jazyky. Jednotlivé sekcie sú pomerne otvorené a sú koncipované tak, aby sa na ŠVOUČ 2014 mohli zúčastniť študenti z viacerých študijných programov. Osobitná sekcia bude venovaná príspevkom doktorandov a jej výstupom bude zborník prác.

Všetky ďalšie informácie a dôležité termíny nájdete v priloženom dokumente a na webovej stránke:

http://www.ff.ukf.sk/index.php/home/18/1107-2942014--celoslovenska-prehliadka-sutaznych-prac-svouc

http://kmkt.sk/oznamy/svoc

Informačný plagát ŠVOUČ