Testovanie IQ v Skalici

Testovanie IQ v Skalici

Po prvýkrát organizuje Mensa Slovensko, ktorá združuje nadpriemerne inteligentných ľudí, testovanie IQ v Skalici.

Vo štvrtok 18. júna o 17.00 h v priestoroch Stredoeurópskej vysokej školy na Kráľovskej 11.
Otestovať sa môže prísť každý – od školákov až po seniorov. Jedinou podmienkou je vek – minimálne 14 rokov.

Príď sa otestovať a zisti, aké máš IQ!  A môžeš sa stať členom MENSA!

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára 24 hodín pred testovaním.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.

Registrovať sa môžte tu.


Oficiálny oznam na stránke mensa.sk