Akreditačné dokumenty

Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Dokument o začlenení Stredoerópskej vysokej školy v Skalici medzi vysoké školy SR

Štátny súhlas pôsobiť ako súkromná vysoká škola Stredoeurópskej vysokej škole, n.o.
Uznesenie vlády SR č.907/2005

 Priznanie práva udeľovať titul bakalár

Absolventom dennej formy štúdia ŠP Environmentálne manažérstvo (bez časového obmedzenia)
Absolventom externej formy štúdia ŠP Environmentálne manažérstvo (bez časového obmedzenia)
Absolventom dennej formy štúdia ŠP Životné rostredie (bez časového obmedzenia)
Absolventom externej formy štúdia ŠP Životné prostredie (bez časového obmedzenia)
Absolventom dennej formy štúdia ŠP Medzinárodné vzťahy (bez časového obmedzenia)
Absolventom externej formy štúdia ŠP Medzinárodné vzťahy (bez časového obmedzenia)

Priznanie práva udeľovať titul magister

Absolventom dennej formy štúdia ŠP Environmentálne manažérstvo (bez časového obmedzenia)
Absolventom externej formy štúdia ŠP Environmentálne manažérstvo (bez časového obmedzenia)
Absolventom dennej formy štúdia ŠP Medzinárodné vzťahy (bez časového obmedzenia)
Absolventom externej formy štúdia ŠP Medzinárodné vzťahy (časového obmedzenia)

Priznanie práva udeľovať titul doktor

Absolventom dennej formy štúdia ŠP Environmentálne manažérstvo (bez časového obmedzenia)
Absolventom externej formy štúdia ŠP Environmentálne manažérstvo (bez časového obmedzenia)

Priznanie práva spoločných študijných programov:

Priznanie udeľovať titul bakalár

Absolventom dennej formy štúdia ŠP Medzinárodné vzťahy (do 31.8.2017)
Absolventom externej formy štúdia Medzinárodné vzťahy (do 31.8.2017)

Priznanie udeľovať titul magister

Absolventom dennej formy štúdia ŠP Medzinárodné vzťahy (do 31.8.2016)
Absolventom externej formy štúdia ŠP Medzinárodné vzťahy (do 31.8.2016)
Absolventom dennej formy štúdia ŠP Environmentálny manažment (bez časového obmedzenia)

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Osvedčenie výskum

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR