Poďakovanie absolventky

Vážená pani riaditeľka,

volám sa Ballová Andrea a som, možno povedať, čerstvou absolventkou Stredoeurópskej vysokej školy v odbore medzinárodné vzťahy.

Týmto mailom by som Vám rada zo srdca poďakovala za prácu, ktorú v rámci školy vykonávate a za všetky vedomosti a schopností, ktoré som vďaka škole nadobudla počas štúdia.

Momentálne som zamestnaná v londýnskej advokátskej kancelárii Allen&Overy na pozícií Office Assistant. Je pravda, že v externej forme študujem aj právnicku fakultu v Trnave, avšak pri výberovom konaní na danú pozíciu neboli rozhodujúce tak moje vedomosti z oblasti práva, ako angličtina ktorá je alfou omegou pre prácu v tejto kancelárií. Bez skúsenosti v rámci programov Erasmus a Erasmus plus by som okolo tejto kanclárie ani len neprešla, nie tak sa v nej ešte zamestnala.

Preto moja vďaka patrí Vám, ako i odborným zamestnancom Vašej vysokej školy, predovšetkým pánovi Abdulovi, pani Krištofovej (ktorá viem, že už momentálne u Vás nepracuje), pánovi Vlčejovi, pani Gondekovej a všetkým vysokoškolským učiteľom, ktorí nám počas štúdia v zahraničí pomáhajú v rámci materskej univerzity.

Prajem Vám veľa ďalších pracovných úspechov a rovnako spokojných študentov.

S úctou, Mgr. Bc. Ballová Andrea