Študijný poriadok

Študijný poriadok upravuje otázky vysokoškolského štúdia na SEVS a je vnútorným predpisom SEVS. Riadi sa ním štúdium študentov SEVS. Je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a ďalších odborných pracovníkov, ktorí štúdium na vysokej škole absolvujú, zabezpečujú a organizujú.

Študijný poriadok – plné znenie.