Kontakty

Sídlo SEVS v Skalici

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica
tel.: +421 910 998 077   
email: info@sevs.sk

Riaditeľstvo SEVS

doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD.
Riaditeľ Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, n. o. 
tel.: +421 34 696 52 55

tel.: +421 911 444 543

email: riaditelsevs@sevs.sk

Sekretariát SEVS

PhDr. Alžbeta Londáková
Asistentka riaditeľa a rektora
mobil: 
email: a.londakova@sevs.sk

Rektorát SEVS

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Rektor 
tel.: +421 34 696 52 55

tel.: +421 911 444 543

email: riaditelsevs@sevs.sk

Poverený prorektor pre vedu a výskum
doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
tel.: +421 34 696 52 55

tel.: +421 911 444 543

email: j.mindas@sevs.sk

Poverený prorektor pre rusky hovoriace krajiny
Prof. Vladimir V. Shtol
tel.: +421 34 696 52 28
mobil: +7 985 766 27 45
email: v.shtol@sevs.sk

Prorektor pre akademické záležitosti
Prof. Ing. Július Novotný, CSc.
tel.: +421 34 696 52 10

tel.: +421 911 444 518

email: j.novotny@sevs.sk

Ústav politických vied

Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
Garant štúdijného programu Medzinárodné vztahy

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Tajomník ústavu politických vied

mob.: +421 911 444 523
tel.: +421 34 69 652 27

email: j.vlcej@sevs.sk

Ústav ekológie a environmentálnych vied

RNDr. Peter Brunovský, PhD.
Tajomník ústavu ekológie a environmentálnych vied

mob.: +421 911 420 807
tel.: +421 34 69 651 24
email: p.brunovsky@sevs.sk

Jazykové oddelenie

PhDr. Alžbeta Londáková 
Lektorka ruského jazyka
email: a.londakova@sevs.sk

ERASMUS+

Ing. Lenka Duboviská, PhD.
Erasmus koordinátor
tel.: +421 553210612
email: erasmus.coordinator@sevs.sk

International Office

Prof. Vladimir Shtol
Hlavný koordninátor pre rusky hovoriace krajiny
tel: +7 985 766 27 45
email: v.shtol@sevs.sk

Študijné oddelenie

Mgr. Michaela Patáková
Študijná referentka

tel.: +421 911 444 522 

email: m.patakova@sevs.sk

Počas letných prázdnin sa prosím obráťte na štúdijné oddelenie v Košiciach:

tel. 0553210619 

Študentský parlament

email: parlament.sevs@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/spsevs

IT oddelenie

Mgr. Marcel Laurenčík
Administrátor AIS, správca hardvérového vybavenia

Košice
tel.: +421 55 321 06 19 
email: m.laurencik@sevs.sk
 
Patrik Ščerbák
IT Administrator

Skalica
tel.: +421 34 696 51 18
email: p.scerbak@sevs.sk  

Ekonomicko-prevádzkový odbor

Ing. Kvetoslava Perduková

mob.: +421 911 444 527         
tel.: +421 34 664 70 34
email: k.perdukova@sevs.sk

Akademická knižnica

Ľubica Rozborilová
Referentka akademickej knižnice

mob.: +421 911 444 547
tel.: +421 34 664 43 01, +421 34 690 34 13
email: rozborilova.lubica@kniznica.skalica.sk

Vzdelávacie a konzultačné pracovisko SEVŠ v Košiciach

Vzdelávacie a konzultačné pracovisko SEVŠ v Košiciach
Tajovského 1383/15, 040 01 Košice
tel.: +421 55 321 06 12
email: info@sevs.sk

Vedúca Vzdelávacieho a konzultačného pracoviska SEVŠ v Košiciciach

Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
Vedúca Vzdelávacieho a konzultačného pracoviska SEVŠ v Košiciach
tel: +421 55 321 06 17
email: t.varcholova@sevs.sk

Jaroslava Šarinová
Asistentka

mob.: +421 911 444 517
tel.: +421 55 321 06 15

email: j.sarinova@sevs.sk

Študijné oddelenie
 
Jaroslava Šarinová
Študijná referentka

mob.: +421 911 444 517
tel.: +421 55 321 06 15

email: j.sarinova@sevs.sk

Útvar účelových zariadení a verejného obstarávania