Ocenenia pre SEVS

Dňa 23. augusta 2013 riaditeľka a poverená rektorka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarzová, PhD. získala čestný titul Doctor honoris causa.


Dňa 20. - 26. mája 2013 sa riaditeľka a poverená rektorka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarzová, PhD. a poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy pre Európu Abdallah Mkades M.A. zúčastnili na seminári Leadership in Higher Education 2013 na Oxford Academy for Education a Development. Toto stretmutie umožnilo výmenu vedomostí a skúseností globálnych lídrov v oblasti vyššieho vzdelávania. Spolu s predstaviteľmi z 18 krajín diskutovali o budúcnosti vyššieho vzdelávania a kľúčových výzvach, ktorému čelí.

 SEVS je najuznávanejšou vysokou školou podľa ankety neformálneho ekonomického fóra Hospodársky klub.