On-line knižnica

Pre uľahčenie štúdia SEVS ponúka k dispozícii dva nástroje akademickej knižnice:

ONLINE KATALÓG

Táto služba umožňuje používateľom pomocou webového prehliadača prezerať, vyhľadávať a objednávať tituly akademickej knižnice SEVS z každého miesta vo svete. Online katalóg umožňuje vyhľadávať podľa kritérií autora, názvu knihy, hesla, vydavateľstva, roku vydania ap. Čitateľ zadaním kritéria zistí, či sa kniha nachádza vo fonde knižnice, či je momentálne požičaná alebo voľná. Takisto môže vyhľadávať v publikačnej činnosti pedagógov školy.

V časti Prihlásenie čitateľa do katalógu si môže zadaním svojho mena a čísla čitateľského preukazu overiť stav svojho čitateľského konta (akú knižničnú jednotku má požičanú, do akého dátumu, prípadne, či už nemal vygenerovanú upomienku).

Prejsť do katalógu

ONLINE OBJEDNÁVKA KNÍH

Nástroj online objednávky kníh slúži na zakúpenie kníh priamo na našej stránke. Objednané tituly sú následne poslané na objednávateľovu doručovaciu adresu.

Objednať si knihu