Slovo rektora

Milí študenti,

verím, že vás k nám priviedol záujem o štúdium na našej škole. Dovoľte, aby sme vám predstavili školu, ktorá vám dá budúcnosť, vzdelanie a svoje srdce. Školu, kde nájdete atraktívne študijné programy, s ktorými sa uplatníte doma i vo svete. Školu, v ktorej vzdelávaciu činnosť vykonávajú kvalifikovaní vysokoškolskí učitelia a odborníci z oblasti medzinárodných vzťahov a environmentálneho manažmentu. Školu, ktorá dáva dôraz nielen na kvalitu vedomostí, ale aj  na osobný, ľudský a individuálny prístup ku každému študentovi. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je škola so srdcom.

Rektor
doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.