MBA štúdium

MBA

Pripravujeme naväzujúci magisterský študijný program, ktorý bude zameraný na business administration. Titul MBA, ktorým bude toto štúdium je celosvetovo uznávaným titulom v oblasti managementu.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Abdallah Mkades, M.A.
International Office
Asistent pre medzinárodnú spoluprácu pre anglicky hovoriace krajiny
tel.: +421 34 696 52 25
email: a.mkades@sevs