Preukaz študenta

Na svahy s preukazom ISIC!

Viac info o ISIC kampani sa dočítate: TU

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na vysokej škole.

Preukazy vydáva od roku 1953 medzinárodná organizácia ISTC (International Student Travel Confederation) pod záštitou UNESCO.

 • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy a univerzity
 • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí
 • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

Predĺženie platnosti študentských preukazov na akademický rok 2017/2018


Študenti dennej formy štúdia, ktorí sú držiteľmi preukazu ISIC, sú povinní predĺžiť jeho platnosť na akademický rok 2017/2018 prostredníctvom známky ISIC alebo NO ISIC.

Známka typu ISIC

 • predlžuje platnosť preukazu denného študenta SEVS
 • umožňuje uplatňovať študentské zľavy v doprave do veku 26 rokov
 • umožňuje uplatňovať zľavy a výhody u partnerov CKM SYTS - podrobnejšie na
 • www.isic.sk
 • stojí 12 € a poplatok je možné uhradiť v hotovosti na ekonomickom oddelení SEVS, priamym vkladom alebo bankovým prevodom na účet SEVS (Ako variabilný symbol je potrebné uviesť rodné číslo študenta!)

Známka typu NO ISIC

 • predlžuje platnosť preukazu denného študenta SEVS
 • umožňuje uplatňovať študentské zľavy v doprave do veku 26 rokov
 • neumožňuje uplatňovať zľavy a výhody u partnerov CKM SYTS
 • stojí 5 €  a poplatok je možné uhradiť v hotovosti na ekonomickom oddelení SEVS,
 • priamym vkladom alebo bankovým prevodom na účet SEVS (Ako variabilný symbol je potrebné uviesť rodné číslo študenta!)

Každý študent denného štúdia na SEVS, ktorý má záujem o prolongačnú známku typu NO ISIC osobne vyplní objednávkový formulár a stlačí "Objednať". Tým sa vykoná záväzná objednávka prolongačnej známky typu NO ISIC na preukaz pre akademický rok 2017/2018. Objednávkový formulár je nevyhnutné vyplniť najneskôr do 30. apríla 2017.

Neobjednaním prolongačnej známky typu NO ISIC prostredníctvom online formulára študent vyjadruje záujem o prolongačnú známku typu ISIC.

Vyplnenie objednávkového formulára sa týka aj študentov SEVS, ktorí končia bakalársky stupeň štúdia a uvažujú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni dennej formy štúdia a majú záujem o známku typu NO ISIC.

Prolongačnú známku ISIC a NO ISIC na akademický rok 2017/2018 bude možné študentovi vydať na študijnom oddelení SEVS až po úplnom zápise študenta do vyššieho ročníka. Študent si so sebou prinesie preukaz ISIC a doklad o úhrade poplatku.  

Po nalepení známky je študent povinný vykonať elektronickú validáciu (obnovenie platnosti) preukazu študenta SEVS – priložiť preukaz k terminálu umiestneného v budove SEVS na Kráľovskej ulici v Skalici. Bez elektronickej validácie je prolongácia nedokončená.

Študenti externej formy štúdia, ktorí sú držiteľmi preukazu študenta, si môžu jeho platnosť predĺžiť prostredníctvom známky EXTERNISTA.

V prípade záujmu si študent môže prolongačnú známku EXTERNISTA objednať na emailovej adrese: m.patakova@sevs.sk najneskôr do 30. apríla 2017. Poplatok za známku je 3 € a je možné ho uhradiť v hotovosti na ekonomickom oddelení SEVS, priamym vkladom alebo bankovým prevodom na účet SEVS. (Ako variabilný symbol je potrebné uviesť rodné číslo).

Objednávka prolongačnej známky EXTERNISTA sa týka aj študentov SEVS, ktorí končia bakalársky stupeň štúdia a uvažujú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni externej formy štúdia a majú záujem o známku typu EXTERNISTA.

Prolongačnú známku na akademický rok 2017/2018 bude možné študentovi vydať na študijnom oddelení SEVS až po úplnom zápise študenta do vyššieho ročníka. Študent si so sebou prinesie preukaz študenta a doklad o úhrade poplatku.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

mgr. Michaela Patáková
Študijná referentka
tel.: +421 34 696 52 22
email: m.patakova@sevs.sk