Študijné pobyty

Študijné pobyty

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je držiteľom Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), ktorá jej umožňuje zapojiť sa do programu Erasmus+. Program Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa realizuje v období rokov 2014 až 2020.

Prostredníctvom programu Erasmus+ môžu študenti SEVS počas svojho štúdia absolvovať študijný pobyt na zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii (mobilita za účelom štúdia) alebo absolvovať odbornú prípravu - pracovnú stáž vo firme, v podniku alebo organizácii v zahraničí (mobilita za účelom stáže).

Mobilita za účelom štúdia

 • je určená pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.) od 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia
 • môže trvať v rozmedzí od 3 do 12 mesiacov
 • je finančne podporovaná z fondov Európskej únie

Absolvovanie časti štúdia na zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii umožňuje študentom:

 • zdokonaliť si jazykové znalosti,
 • spoznať spôsoby výučby  v iných európskych krajinách,
 • nadviazať nové kontakty a priateľstvá,
 • získať mnoho nezabudnuteľných zážitkov a spomienok.

Mobilita za účelom odbornej prípravy –pracovnej stáže

 •  je určená pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.) už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia
 • je určená aj pre čerstvých absolventov do 1 roka po skončení štúdia
 • môže trvať v rozmedzí od 2 do 12 mesiacov
 • je finančne podporovaná z fondov Európskej únie

Absolvovanie stáže v zahraničí umožňuje študentom:

 • zdokonaliť si jazykové znalosti,
 • získať odborné a praktické zručnosti,
 • dokázať lepšie pochopiť hospodárske a sociálne podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností,
 • získaťnové kontakty
 • dokázať sa lepšie prispôsobiť požiadavkám trhu práce Európskeho spoločenstva

Bližšie informácie o študijných pobytoch a stážach sú zverejnené na webových stránkach SEVS v sekcii International Office: TU


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:


Magdaléna Haľková
International Office
Erasmus koordinátor
tel.: +421 948 222 021
email: erasmus.coordinator@sevs.sk