Štúdium jazykov

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ponúka štúdium Anglického jazyka, Ruského jazyka, a Odbornej terminológie v anglickom jazyku.

Medzinárodné vzťahy

 • štúdium anglického jazyka ako povinný predmet počas troch semestrov
 • povinná voľba druhého cudzieho jazyka v 3. semestri (Ruský,  Odborná terminológia)

Životné prostredie

 • štúdium anglického jazyka ako povinný predmet počas troch semestrov
 • povinná voľba druhého cudzieho jazyka v 3. semestri (Ruský,  Odborná terminológia)

Environmentálne manažérstvo

 • štúdium anglického jazyka ako povinný predmet počas troch semestrov
 • voľba druhého cudzieho jazyka nie je povinná

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici taktiež ponúka možnosť zdokonaľovania anglického jazyka priamo v Oxforde. Viac informácií ohľadom tejto možnosti bude zverejnených na webe počas semestra.

 
Podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia:

 • Študent je povinný vykonať vstupný test z anglického jazyka pri zápise na štúdium, ktorý bude slúžiť ako orientačný prehľad o úrovni anglického jazyka
 • Študenti získajú certifikáty „OxfordOnlinePlacement Test“ od „OxfordUniversity Press“, ktoré budú obsahovať vyjadrenie o dosiahnutom stupni jazykovej úrovne v anglickom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti /ang. skr. CEFR/

  Podmienky v pokračovaní štúdia pre bakalársky stupeň štúdia:

 • Dosiahnutie úrovne B2 v Anglickom jazyku do konca 3. semestra bakalárskeho štúdia
 • Ukončenie 3. semestra bakalárskeho štúdia je podmienené záverečnou skúškou z anglického jazyka pri ktorej študent získa medzinárodný certifikát OXFORD TRAINING IN ENGLISH LANGUAGE (OxTEL).
 • Pre dosiahnutie týchto stanovených podmienok, škola ponúka doučovanie z anglického jazyka formou „blendedlearning“ - http://anglickyzarok.sk/, ktoré uskutočnia kvalifikovaní lektori, alebo pomocou jazykového kurzu „Jazyková príprava“, ktorý prebieha na SEVŠ v Skalici.
 • Viac informácií nájdete tu: Smernica č. 1/2014 o implementácii certifikácie OxTEL a OxPEP

 Podmienky prijatia na magisterský stupeň štúdia:

 • Študent je povinný vykonať vstupný test z anglického jazyka pri zápise na štúdium, ktorý bude slúžiť ako orientačný prehľad o úrovni anglického jazyka pre študenta.
 • Študenti získajú certifikáty „OxfordOnlinePlacement Test“ od „OxfordUniversity Press“, ktoré budú obsahovať vyjadrenie o dosiahnutom stupni jazykovej úrovne v anglickom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti /ang. skr. CEFR/

 Podmienky v pokračovaní štúdia pre magisterský stupeň štúdia:

 • Dosiahnutie úrovne C2 v Anglickom jazyku do konca 4. Semestra magisterského štúdia
 • Ukončenie 4. semestra magisterského štúdia je podmienené záverečnou skúškou z anglického jazyka pri ktorej študent získa medzinárodný certifikát OXFORD PREPARATORY PROGRAMME FOR ENGLISH PROFICIENCY (OxPEP).
 • Pre dosiahnutie týchto stanovených podmienok, škola ponúka doučovanie z anglického jazyka formou „blendedlearning“ - http://anglickyzarok.sk/, ktoré uskutočnia kvalifikovaní lektori, alebo pomocou jazykového kurzu „Jazyková príprava“, ktorý prebieha na SEVŠ v Skalici.
 • Viac informácií nájdete tu: Smernica č.1/2014 o implementácii certifikácie OxTEL a OxPEPPre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Magdaléna Haľková
tel.: +421 948 222 021
email: erasmus.coordinator@sevs.sk