Elektronická prihláška

Elektronická prihláška

Na SEVS sa môžete prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky. Ekektronickú prihlášku si môžte stiahnuť: TU 

Výhodou oproti papierovej prihláške je nižší poplatok za prijímacie konanie pri bakalárskych a magisterských študijných programoch. Taktiež ju nemusíte vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači.

Termín podania prihlášky: do 30. 9. 2019

Poplatok za prijímacie konanie PhD. pri e-prihláške: 100 Eur

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typu U alebo vkladom či prevodom na jeden z nasledovných účtov:

  • 4008981104/7500 (ČSOB)
  • variabilný symbol: rodné číslo uchádzača, konštantný symbol: 0558

Upozorňujeme, že elektronickú prihlášku treba vytlačiť, podpísať a poslať na adresu SEVS v Skalici:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica

 
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Peter Brunovský
Vysokoškolský učiteľ – asistent
Referent pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: p.brunovsky@sevs.sk