Oblasti vedy a výskumu

SEVS sa sústreďuje na tri oblasti vedy a výskumu:

  • medzinárodné vzťahy
  • životné prostredie a environmentálny manažment
  • činnosť VŠ v oblasti vedy a výskumu

V roku 2012 pracovalo na výskumoch 44 pracovníkov s plným úväzkom na SEVS. SEVS nečerpala v roku 2012 žiadne príspevky na realizáciu projektov. SEVS realizovala projekty KEGA a VEGA na ktoré jej neboli pridelené finančné prostriedky. Na ostatných výskumných projektoch SEVS participovala ako partnerská inštitúcia bez čerpania finančných príspevkov na realizáciu projektov.

Medzinárodné vzťahy

Činnosť SEVS sa prejavuje v riešení aktuálnych tém. Pozornosť sa v minulosti venovala bezpečnosti krajín V 4 v NATO, zahraničnej a bezpečnostnej politike USA dva roky po nástupe prezidenta Barracka Obamu, medzinárodným vzťahom 20 rokov po skončení studenej vojny a kvalite života obyvateľstva Slovenska v európskom kontexte. Projekty sa sústreďujú najmä na bezpečnostnú politiku.

Životné prostredie a environmentálny manažment

SEVS sa momentálne sústreďuje najmä na environmentálny a regionálny rozvoj vyšehradských krajín.
Pracujeme taktiež na projekte Laboratória pre environmentálne analýzy pomocou LCA metódy (Life cycle assessment).
V minulosti sa SEVS venovala popularizácii výsledkov environmentálneho výskumu pre zvýšenie environmentálneho povedomia a záujmu o vedu.

Činnosť VŠ v oblasti vedy a výskumu

SEVS sa venuje podpore zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania  a podpore aplikovaného výskumu, vývoja a transferu na SEVS. Taktiež sa sústreďuje na modernizovanie vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť. Tieto oblasti predstavujú priamu implikáciu vedy a výskumu na kvalitu vyššieho vzdelania, ktoré Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n. o. ponúka.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Peter Brunovský
Vysokoškolský učiteľ – asistent
Referent pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: p.brunovsky@sevs.sk