Publikačná činnosť

SEVS publikuje vedecké monografie, vysokoškolské učebnice a skriptá a iné odborné knižné práce. Taktiež pravidelne prispieva do zahraničných a domácich odborných časopisov  a zborníkov. Vydáva svoj vlastný odborný časopis Vedecký obzor.