Vedecká rada

Zoznam členov Vedeckej rady SEVS

prebieha aktualizácia...


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk