Výskumné pracoviská

Vybudovali sme výskumné pracoviská, ktoré sú zamerané najmä na riešenie širokého spektra problémov v oblasti životného prostredia a environmentálneho manažmentu. Na SEVS sa nachádza Ekologické laboratórium, Centrum pre výskum klímy, Výskumné centrum SoNet a Laboratórium pre environmentálne analýzy pomocou LCA (Life cycle assessment) metódy. SEVS sa taktiež podieľa na tvorbe edukačno-komunikačnej siete vedeckovýskumných inštitúcií strednej a juhovýchodnej Európy zaoberajúcich sa LCA.

SEVS OTVORIL NOVÚ INŠTITÚCIU V TALIANSKU

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, Oddelenie pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum, Generálne riaditeľstvo, rozvoj a internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania, so špecializáciou na vzdelávacie ponuky, systémy a univerzitné výučby otvára svoju novú inštitúciu v Taliansku (Roma, Torino a Reggio Calabria) v spolupráci so Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici - SEVS.

Získaním týchto mimoriadnych podmienok má SEVS možnosť disponovať špičkovými laboratóriami, ktoré boli vybudované v meste Chieti (Italy). Laboratóriá boli konštituované s myšlienkou a veľkým potenciálom, najmä s cieľom dosiahnuť väčšiu racionalizáciu priestoru a realizáciu ambulantných činností na podporu výskumných aktivít.

Dokument na stiahnutie tu: sevs_-_instanza_apertura_branch_campus_in_italia.pdf

Viac informácií nájdete tu:  http://www.fondazioneunich.com/portal/default.asp?p=1&m=1&idec=67&tit=Centro_di_Ricerca_Clinica&ec_modulo=ND