Ekologické laboratórium (úroveň 2)

Laboratórium sa vybudovalo z prostriedkov Európskej únie a zameriava sa na ekologický výskum v nasledovných oblastiach:

  • Optické analýzy biologického materiálu
  • Pôdno-ekologické analýzy
  • Analýzy vodného prostredia

Laboratórium je vybavené špičkovou laboratórnou a počítačovou technikou a je prístupné aj pre študentov (hlavne magisterského a doktorandského štúdia) v rámci pedagogického procesu a pri riešení záverečných prác študentov.

Kontakt

JUDr. Ing. Edita Minďašová (doktorandka)
email: e.mindasova@sevs.sk


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk