Výskumné centrum SoNet (úroveň 2)

Medzinárodné výskumné centrum SoNet RC (Social Networks Research Center) na SEVS zjednocuje vedcov a výskumníkov zaujímajúcich sa o spracovanie rôznych masívnych a zložitých dát získaných na tenkom pozemskom povrchu, kde žijeme, v našom životnom prostredí. Sociálne siete sú sociálne štruktúry tvorené z jednotlivcov či organizácií prepojených druhmi vzájomných závislostí. Štruktúry reálneho sveta sú zvyčajne veľmi zložité. Tieto komplexné štruktúry však obsahujú skryté, neidentifikované informácie a znalosti čakajúce na svoje objavenie.

Výskum SoNet je zameraný na odhaľovanie skrytých znalostí pomocou moderných informatických metód, umelej inteligencie, strojového učenia, spracovania prirodzeného jazyka, matematického modelovania, získavanie informácií z dát, objavovania znalostí a ďalších postupov.

Viac informácií nájdete na http://sonet.webnode.cz/.

 
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk